För dig som vill byta fasad

Timmer.jpg

Varför välja panel från oss när du vill byta fasad? Vi har listat elva starka skäl till varför vår panel är unik!

 •  Panelen är fasad för topp och rot utseende - titta på bilden ovan och notera träets naturliga former
 •  Vi använder oss enbart av gran (fura får kådutfällningar)
 • Vår panel är spontad och har hela 15mm spont för att eliminera isärtorkning
 •  Knutarna är av äkta femtums timmer
 • Forsgrens Timmerpanel lämpar sig både för utvändigt och invändigt bruk, och går att använda till allt från fasadbyten till utbyggnader
 •   Ytan är huggen precis som på äldre tiders timmerhus och gör så att färgen fäster bättre, den levereras omålad så du själv kan välja vad du vill ha för ytbehandling - allt från slamfärg till oljefärg och järnvitriol
 •   Montering sker med med spikning/skruvning vid notfjädern för osynlig fastsättning - inga synliga spikar
 •  Kort montagetid då panelen har en bygghöjd av 181mm eller 5,52 lpm/kvm
 •  Vår panel finns i fallande länder samt fingerskarvat upp till 7,5 meters längd
 •  Panelen från oss är lättmonterad
 • Om du inte vill montera själv kan du nyttja ROT-avdraget på monteringskostaden, och väljer du att tilläggsisolera sänker du din uppvärmningskostnad samtidigt som du höjer värdet på ditt hus
  Det "nya" huset brukar stiga i värde mer än den totala byggkostnaden!